ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTVช่วงปัจจุบันมีงานติดตั้ง ตั้งแต่โครงสร้างใหญ่ๆ ประเภทนานาชาติ โรงงานขนาดใหญ่ จนถึงโครงการระดับประชาชน เช่นตามอาคาร อาคารบ้านเรือน ร้านขายของ ต่างๆ จะต้องนึกถึงสวัสดิภาพในปฏิบัติงานเป็นอันดับแรกๆ โดยทั่วไป มาตรการต่างๆ ที่รักษาความปลอดภัยในSiteงาน บางที่อาจไม่ค่อยให้จุดสำคัญมากนัก เพราะบางทีมาตรการกับการทำงานหน้างานจริง ก็มีความต่างกันมาก ถ้าขืนมัวยึดหลักความสะดวกตาม พระราชบัญญัติคงไม่เป็นอันปฏิบัติหน้าที่ แต่ขอเตือนนิดหนึ่งว่า พนักงานติดตั้งกล้อง CCTVที่อยู่หน้างานติดตั้งCCTV ควรพิจารณาถึงวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจะรักษาสวัสดิภาพให้เราได้ในระดับหนึ่ง คือ 1.หมวกป้องกันภัย 2.ถุงมือ หรือถุงมือยาง 3.สวมรองเท้ายางหุ้มแข็ง 4.เข็มขัดนิรภัย หรือ (…Read More)

“ประวิตร”นั่งหัวโต๊ะประชุม “ผังเมือง-ตำตรวจจราจร-กทม.” หาแนวทางแก้ไขปัญหารถติด หลังทดลองปิดสะพานรัชโยธิน 3วันทำรถติดมากานรัชโยธิน3วัน

เครื่องมือ เครื่องไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิดไร้สาย  ได้ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่สะพัด และใช้งานเป็นประจำจนเคยชิน ถ้าผู้ใช้ขาดความระแวดระวัง ไม่มีการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัย อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ดังนั้น การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ต้องทำควบคู่ไปกับการดูแลรักษา และต้องทำความเข้าใจต่อการใช้งานเพื่อความสะดวกอยู่เสมอ สิ่งที่ควรปฏิบัติในการใช้เครื่องไฟฟ้า ควรปฏิบัติเช่นนี้

พบศพเจ้าอาวาสวัดดอนประชาอุทิศ เจ้าคณะอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (ธรรมยุติ) นอนเปลือยกายมรณภาพกลางลานใกล้กับกุฏิ โดยไม่พบบาดแผลการถูกทำร้าย แต่อังสะที่เก็บเงินไว้จำนวนหนึ่งได้หายไป เจ้าหน้าที่เร่งส่งศพชันสูตร หวั่นถูกฆาตกรรม

กล้อง IP ในระบบเครือข่ายที่ใช้ในยุคปัจจุบันมีประสิทธิภาพสูงมากและสามารถทำงานได้อย่างหลายหลาก การเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายมีประโยชน์ดังนี้

องค์การอนามัยโลก วอนรัฐบาลทั่วโลกดำเนินการปกป้องเด็กๆ มากขึ้นกว่าเดิมจากกลวิธีการตลาดออนไลน์ที่ซับซ้อนซึ่งมุ่งขายอาหารไม่ดีต่อสุขภาพให้เด็ก

ประชาชน ต่อแถวรอถวายสักการะพระบรมศพ ต่อเนื่อง จนท. ดูแลความเรียบร้อยป้องกันการลัดคิว – เร่งตั้งเต็นท์ฝั่งทิศเหนือรองรับประชาชนจำนวนมาก ต่างแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ อยู่ระหว่างเข้าแถวเพื่อรอเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศ พระบรมศพ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ได้เดินทางมาถึงตั้งแต่กลางดึกที่ผ่านมาแล้ว โดยพบว่า ประชาชนได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาถือไว้ด้วย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง ตลอดจน ตำรวจ อาสาสมัคร คอยดูแลความเรียบร้อย รวมถึงเสื้อผ้าชุดแต่งกาย โดยจะปล่อยแถวประชาชนเป็นระยะ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ปิดประตูทางเข้าย่อย รอบท้องสนามหลวง (…Read More)

กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 1.วงจรไฟฟ้าที่เป็นวงจรย่อย สายป้อนหรือสายเมน ซึ่งมีวิธีการเดินสายอยู่หายวิธีด้วยกัน เพื่อให้เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสม แต่ละวิธีจะมีข้อกำหนดการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป ในการเลือกไปใช้งานจึงจำเป็นต้องศึกษาถึงรายละเอียดของแต่ละวิธีการเดินสายนี้ไม่รวมถึงการเดินสายภายในเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ในมอเตอร์ ในแผงควบคุม ละสวิทช์ต่างๆ ซึ่งประกอบสำเร็จรูปจากโรงงงาน 2.ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการเดินสาย การเดินสายไฟฟ้าที่ถูกต้องทั้งในด้านวิชาการและข้อกำหนดของการไฟฟ้า จุดประสงค์เพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน สะดวกในการใช้งานและการบำรุงรักษา รวมถึงประประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาอีกด้วย ข้อกำหนดทั่วไปที่สำคัญมีดังนี้ 2.1การเดินสายไฟที่มีแรงดันต่างกัน สายไฟฟ้าแรงต่ำระบบกระแสสลับ และกระแสตรงที่มีแรงดันต่างกันสามารถ ติดตั้งรวมอยู่ภายในช่องเดินสายหรือเครื่องห่อหุ้มเดียวกันได้ แต่ฉนวนของสายทั้งหมดที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดนั้นต้องเหมาะสมกับระบบแรงดันสูงสุด เช่น สายของระบบไฟฟ้ากระแสตรงแรงดัน 48 โวลต์ สามารถติดตั้งรวมในช่องเดินสายเดียวกับสายของระบบไฟฟ้ากระแสสลับแรงดัน 380 (…Read More)

นั่งร้านที่สามารถใช้ในการดำเนินงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด หรือ CCTV โดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 1.นั่งร้านไม้ไผ่ 2.นั่งร้านแบบเสาเรียงเดี่ยว 3.นั่งร้านแบบเสาเรียงคู่ 4.นั่งร้านแบบแขวน 5.นั่งร้านชนิดเคลื่อนที่ได้ ข้อพิจารณาในการคัดเลือกนั่งร้าน นั่งร้านแต่ละประเภทย่อมมีความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะอย่างตามสภาพการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างจะต้องเลือกลักษณะให้สมกับแต่ละงาน เพื่อความปลอดภัยในการใช้นั่งร้านควรสังเกตดังนี้ 1.สภาพสถานที่ และความเหมาะสมกับสถานที่ 2.น้ำหนักบรรทุกที่ใช้งาน 3.ความประหยัด 4.ความสะดวกในการติดตั้ง และรื้อถอน มาตรฐานนั่งร้านที่ใช้ในงานติดตั้งกล้องวงจรปิด ในส่วนของนั่งร้านทั่วไปนั้น จำเป็นต้องมีแบบที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งคิดถึงความปลอดภัยที่ใช้งานเป็นหลัก นั่งร้านจึงควรมีลักษณะมาตรฐาน ดังนี้ 1.สำหรับนั่งร้านที่ทำด้วยไม้จะดีไซน์เพื่อรับน้ำหนักไว้สูงสุดไม่เกิน (…Read More)

พบกับแม่น้ำที่มีความกว้างใหญ่และมีความยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยแม่น้ำปายนั้นมีต้นกำเนิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปาย แล้วไหลมาตามหุบเขาจากทิศเหนือลงมาทางใต้ ไหลผ่าน 3 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มจากอำเภอปายไปยังอำเภอปางมะผ้าก่อนผ่านเข้าสู่อำเภอเมือง จากนั้นก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวินในเขตรัฐคะยา สหภาพเมียนมาร์ ทั้งนี้แม่น้ำปายมีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร